Rozwód

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie Klienta do prowadzenia sprawy o rozwód, w tym przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi na pozew), wniosków dowodowych, wniosków o zabezpieczenie (np. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów na czas procesu).

Na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego oraz materiału ustalamy istnienie przesłanek rozwodowych oraz dokonujemy analizy istnienia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego.

Kancelaria mieści się na terenie Warszawy (Saska Kępa) co ułatwia kontakt z Klientem oraz reprezentowanie przed Sądami.

 

 

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com