Prawo Karne

Prawo Cywilne

Dobra Osobiste

Prawa Autorskie

Prawo Pracy

Spadki i postępowania spadkowe

Rozwody i sprawy rodzinne

Prawo Gospodarcze

Prawo Karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Sporządzenie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowych takich jak akt oskarżenia, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje.

więcej

Bronienie w sparwach karnych.

Wramach usługi oferujemy przygotowanie oraz prowadzenie obrony podejrzanego oraz oskarżonego (obwinionego) w procesie karnym przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgo...

więcej

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem.