Rozwody i sprawy rodzinne

Prawo Cywilne

Dobra Osobiste

Prawa Autorskie

Prawo Pracy

Spadki i postępowania spadkowe

Rozwody i sprawy rodzinne

Prawo Gospodarcze

Prawo Karne

Separacja.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka.

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.     Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje probl...

więcej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Na wypadek gdyby władza rodzicielska przez jednego lub oboje rodziców wykonywana była w sposób zagrażający dobru dziecka ustawodawca wyposażył Sady Rodzinne w szereg instytucji pozwalających regulować...

więcej

Alimenty dla małżonka przed rozwodem.

Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu? Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się świadczenia pieniężneg...

więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka. Na władzę rodzicielską składają się na nią przede wszystkim: - obowiązek wychowania dziecka, - obow...

więcej

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Zaprzeczenie ojcostwa.

Domniemanym rodzicom przysługuje prawo do podważania ojcostwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trz...

więcej

Fundusz Alimentacyjny, jak uzyskać świadczenie ?

Gdy nie można ściągnąć alimentów od zobowiązanego rodzica można wystąpić do Funduszu alimentacyjnego o wypłatę świadczenia. Fundusz Alimentacyjny warunki. Gdy egzekucja alimentów okaże się bezs...

więcej

Dowody w sprawie o rozwód.

Dowody w sprawie o rozwód, co może być dowodem ? Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez strona postępowania ma dość dużą swobodę w zgłaszaniu wniosków o...

więcej

Podział majątku dorobkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu podziału majątku wspólnego małżonków. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy niezbędne dokumenty do Sądu oraz dokonujemy analizy m...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).