Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego (w tym prawo wykroczeń, prawo karno-skarbowe).

Jako kancelaria z doświadczeniem procesowym naszą ofertę kierujemy głównie do osób poszukujących wsparcia prawnego w obliczu postępowań przed Sądem.

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka mieści się na Saskiej Kępie (Praga Południe) w Warszawie, świadczy jednak pomoc prawną nie tylko w Warszawie ale również na terenie całej Polski.

Choć naszym głównym polem działania są postępowania sądowe to na zlecenie Klientów zajmujemy się również również przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów prawnych (np. umowy, statutu, regulaminy).

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami rozwodowymi, alimentami, ustaleniem zakresu kontaktów rodzica z dzieckiem oraz innymi sprawami dotyczącymi relacji rodzinnych. (warszawa adwokat rozwody, adwokat sprawy rozwodowe).

Kancelaria współpracuje dodatkowo z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami czy detektywami. Zapewnia to szybkość i kompleksowość świadczonych usług.

Praktyka

Prawo Cywilne

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb.

Dobra Osobiste

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszonych dóbr osobistych oraz chronimy przed ich naruszeniem.

Prawa Autorskie

Pomagamy w ochronie praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych naszym Klientom.

Prawo Pracy

Pomagamy Klientom w sporach powstałych na tle prawa pracy oraz zabezpieczamy interesy Klientów.

Spadki i postępowania spadkowe

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz w podziale majątku spadkowego.

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody i sprawy rodzinne Sprawy rodzinne w tym rozwody Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych.

Prawo
Gospodarcze

Pomagamy w prowadzeniu oraz w rozpoczęciu prowadzenia działalności od strony prawnej.

Prawo Karne

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia.

Blog - najnowsze wpisy

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności. Dokonuje się to w stosunku do cudzej rzeczy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wskutek upływu określonego przedziału czasu.

Klauzule abuzywne

Stosowanie klauzul abuzywnych zawierających niekorzystne rozwiązania umowne, w rażący sposób narusza stan równowagi stron danego stosunku prawnego. Jako takie są surowo zabronione w stosunku do konsumentów przez obowiązujące przepisy prawa, które traktują je jako nieważne, a więc nie wywołujące żadnych skutków.

Cesja umowy

Skutkiem cesji umowy jest przelew wynikającej z niej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Odbywa się to w drodze umowy zawieranej pomiędzy wierzycielem a nabywcą.

Stalking – uporczywe nękanie

Stalking staje się przestępstwem coraz bardziej powszechnym. Ułatwia go w szczególności dynamiczny rozwój elektronicznych środków komunikacji, zwłaszcza internetowej, które w przekonaniu wielu sprawców zapewniają pełną anonimowość.

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

ul. Saska 48 lok. 32, 03-914 Warszawa

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045