Blog

Bartosz Obrębski

6 miesięcy

Rozwód z zagranicy

Na pytanie czy rozwód można przeprowadzić mimo zamieszkiwania w innym niż Polska kraju odpowiedź jest w 100 % twierdząca.

Bartosz Obrębski

4 miesiące 1 tydzień 3 dni

Alimenty na dziecko

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania

Bartosz Obrębski

2 tygodnie 6 dni 23 godziny

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z

Bartosz Obrębski

4 tygodnie

Rozwód z eksmisją

Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ?

W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują

Bartosz Obrębski

6 dni 23 godziny 28 minut

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ?

W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez

Bartosz Obrębski

1 miesiąc 1 tydzień 4 dni

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka.

Na władzę rodzicielską składają

Bartosz Obrębski

4 miesiące

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ?

Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok,

Bartosz Obrębski

2 miesiące 3 tygodnie

Dowody w sprawie o rozwód

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej.

Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez

1 2 3 następna