Blog

Bartosz Obrębski

8 miesięcy

Rozwód z zagranicy

Na pytanie czy rozwód można przeprowadzić mimo zamieszkiwania w innym niż Polska kraju odpowiedź jest w 100 % twierdząca.

Bartosz Obrębski

6 miesięcy 2 tygodnie 1 dzień

Alimenty na dziecko

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania

Bartosz Obrębski

2 miesiące 3 tygodnie 4 dni

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z

Bartosz Obrębski

1 miesiąc

Klauzula wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności ?

Klauzula wykonawcza jest niczym więcej jak urzędowym (sądowym) stwierdzeniem, że dany tytuł

Bartosz Obrębski

2 miesiące 1 tydzień 4 dni

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ?

W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez

Bartosz Obrębski

3 miesiące 2 tygodnie 1 dzień

Małżeńskie ustroje majątkowe.

Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych.

Kodeks rodzinny i

Bartosz Obrębski

6 miesięcy 1 tydzień 1 dzień

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ?

Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok,

Bartosz Obrębski

4 miesiące 3 tygodnie 5 dni

Dowody w sprawie o rozwód

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej.

Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez

1 2 3 następna