Blog

- 1 rok 1 miesiąc 4 tygodnie

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka
Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

 

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami

- 7 miesięcy 3 tygodnie 3 dni

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ?

Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu

- 1 rok 6 miesięcy 1 tydzień

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny
Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny

Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób

- 2 miesiące

Jakie uprawnienia istnieją w związku z dobrami osobistymi?

Jakie uprawnienia istnieją w związku z dobrami osobistymi?
Czym są dobra osobiste ?

Dobra osobiste są prawnie chronionymi

- 10 miesięcy 3 tygodnie 6 dni

Od czego zacząć rozwód ?

Od czego zacząć rozwód ?

Zanim przystąpisz do wniesienia sprawy o rozwód musisz pomyśleć o kilku istotnych kwestiach.

Przesłanki rozwodowe

Po

- 1 rok 5 miesięcy 1 tydzień

Rygor natychmiastowej wykonalności

Rygor natychmiastowej wykonalności
Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ?

Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze

- 1 rok 5 miesięcy 2 tygodnie

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko
Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko?

Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie

- 1 rok 7 miesięcy 1 tydzień

Jakie dowody przedstawić w sprawie rozwodowej?

Jakie dowody przedstawić w sprawie rozwodowej?
Przesłuchanie stron jako dowód w sprawie rozwodowej

Przede wszystkim należy pamiętać aby samemu dobrze przygotować się do sprawy (w istocie dowód z

- 1 rok 2 miesiące 3 tygodnie

Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Rozdzielność majątkowa (intercyza)
Czym jest rozdzielność majątkowa?

Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy

- 1 rok 7 miesięcy

Nakaz zapłaty. Jak sie bronić?

Nakaz zapłaty. Jak sie bronić?
Czym jest nakaz zapłaty i kto go wydaje ?

Nakaz zapłaty jest to jedno z rodzajów orzeczeń wydawanych przez Sądy Cywilne,

- 11 miesięcy 3 tygodnie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Na wypadek gdyby władza rodzicielska przez jednego lub oboje rodziców wykonywana była w sposób zagrażający dobru dziecka ustawodawca wyposażył Sady Rodzinne w

- 1 rok 2 miesiące

Rozwód z eksmisją

Rozwód z eksmisją
Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ?

W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują razem, Sąd w wyroku rozwodowym