Blog użytkownika

Rozwód z eksmisją

12:45:58 18-06-2018
Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ? W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują razem, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania
Więcej

Klauzula wykonalności.

15:14:58 20-08-2018
Czym jest klauzula wykonalności ? Klauzula wykonawcza jest niczym więcej jak urzędowym (sądowym) stwierdzeniem, że dany tytuł egzekucyjny (najczęściej: nakaz zapłaty, wyrok, akt
Więcej

Kontakty z dzieckiem.

12:47:45 30-01-2018
Jak zadbać o kontakty z dzieckiem? Wnosząc pozew o rozwód albo odpowiadając na taki pozew warto już na tym etapie przemyśleć kwestie ustalenia kontaktów z dzieckiem (dziećmi) po
Więcej

Separacja

12:42:50 04-04-2018
Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi
Więcej

Małżeńskie ustroje majątkowe.

13:47:21 05-06-2018
Czym są małżeńskie ustroje majątkowe Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Więcej

Obniżenie alimentów

14:58:54 05-11-2018
Obniżenie alimentów, ustalenie wysokości alimentów Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodziców oraz od stopy
Więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

15:07:49 26-09-2018
Czym jest wspólny majątek małżonków ? Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich majątku
Więcej

Dowody w sprawie o rozwód

15:12:15 26-09-2018
Dowody w sprawie o rozwód, co może być dowodem ? Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez strona postępowania ma dość dużą swobodę w
Więcej

Rozwód z obcokrajowcem (cudzoziemcem)

18:21:20 26-09-2018
Rozwód z cudzoziemcem W dzisiejszych czasach małżeństwa osób będących obywatelami równych państw nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro, zatem istnieje możliwość zawierania to oczywiste
Więcej

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

14:36:37 26-09-2018
Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ? W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica może zwrócić się do Sądu o jego ukaranie.
Więcej

Rozwód z zagranicy

21:35:43 15-01-2018
Czy możliwy jest rozwód z zagranicy ? Na pytanie czy rozwód można przeprowadzić mimo zamieszkiwania w innym niż Polska kraju odpowiedź jest w 100 % twierdząca. Oczywiście możliwych
Więcej

Majątek wspólny małżonków (co wchodzi w skład ?)

14:15:13 27-08-2018
Ustawodawca postanowił poza stosunkami osobistymi małżonków uregulować także stosunki majątkowe panujące w małżeństwie. Stąd też zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa
Więcej
porzednia 1 2 3 następna