Blog użytkownika

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

13:03:05 31-12-2018
Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ? Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jest
Więcej

Wyrok zaoczny

18:50:50 13-02-2018
Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób stosunkowo precyzyjny. Otóż Sąd
Więcej

Alimenty na dziecko

14:25:43 05-03-2018
Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko? Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać
Więcej

Od czego zacząć rozwód ?

20:44:26 26-09-2018
Zanim przystąpisz do wniesienia sprawy o rozwód musisz pomyśleć o kilku istotnych kwestiach. Przesłanki rozwodowe Po pierwsze należy zastanowić się czy faktycznie między małżonkami
Więcej

Alimenty dla małżonka przed rozwodem.

17:57:41 28-10-2019
Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu? Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się
Więcej

Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej).

11:41:48 01-10-2019
Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej. Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko
Więcej

Rygor natychmiastowej wykonalności

13:18:57 12-03-2018
Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ? Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł
Więcej

Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka

14:47:37 25-06-2018
Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.   Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje
Więcej

Jakie dowody przedstawić w sprawie rozwodowej?

21:32:58 15-01-2018
Przesłuchanie stron jako dowód w sprawie rozwodowej Przede wszystkim należy pamiętać aby samemu dobrze przygotować się do sprawy (w istocie dowód z przesłuchania stron jest
Więcej

Rozdzielność majątkowa (intercyza)

13:03:48 28-05-2018
Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa
Więcej

Nakaz zapłaty. Jak sie bronić?

13:23:17 22-01-2018
Czym jest nakaz zapłaty i kto go wydaje ? Nakaz zapłaty jest to jedno z rodzajów orzeczeń wydawanych przez Sądy Cywilne, w praktyce występują one niezwykle często.  Warto pamiętać,
Więcej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej.

12:49:48 03-09-2018
Na wypadek gdyby władza rodzicielska przez jednego lub oboje rodziców wykonywana była w sposób zagrażający dobru dziecka ustawodawca wyposażył Sady Rodzinne w szereg instytucji pozwalających
Więcej
1 2 3 następna