Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Czy istnieje maksymalny wiek, do którego płaci się alimenty na dziecko?

Spis treści

Do kiedy obowiązek płacenia alimentów na dziecko?

Istnieje kilka nieprawdziwych teorii na temat tego, do kiedy rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko. Niektóre z nich mówią, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do ukończenia przez nie 18. roku życia, inne, że do ukończenia przez nie nauki w szkole publicznej. Warto poznać podstawy prawne regulujące zasady świadczeń alimentacyjnych. Z tego artykułu dowiesz się, czy w przepisach prawa jest określony wiek, do którego należy płacić alimenty na dziecko i na jakiej podstawie ustala się ich wysokość.

Jak długo należy płacić alimenty na dziecko?

Aby wyjaśnić tę sprawę, zajrzyjmy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z Dziennika Ustaw. Znajdujemy tam następujące informacje:

Art.  133.  [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zatem, jak widać, nie jest ustalony żaden sztywny termin obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Nie jest też powiedziane wyraźnie, że dziecko po ukończeniu 18. roku życia będzie w stanie się samodzielnie utrzymać. Wyjątek też stanowi sytuacja, gdy dziecko jest niepełnosprawne i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wtedy obowiązek alimentacyjny nie wygasa. Decyzję o zakończeniu obowiązku płacenia alimentów podejmuje sąd.

Jak ustala się wysokość alimentów?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy podaje:

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

A zatem Sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, które są oczywiście uzależnione od jego wieku, stanu zdrowia i innych czynników. Zwykle rodzice ponoszą koszty utrzymania dziecka po równo. Wysokość alimentów nie jest uzależniona od wysokości zarobków żadnego z rodziców. Jeśli dzieci jest więcej, zwykle otrzymują one równą kwotę, chyba że uzasadnione jest inne postępowanie – na przykład, gdy jedno z rodzeństwa potrzebuje funduszy na stałą opiekę medyczną. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy kwestii spornych, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego adwokata. Z pewnością podpowie on, do kiedy w danym przypadku konieczne jest płacenie alimentów na dziecko i w jakich sytuacjach Sąd może ten obowiązek uchylić.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.