Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Jak przenieść prawa autorskie na drugą osobę?

Spis treści

Co zrobić aby skutecznie przenieść prawa autorskie na drugą osobę?

Kwestia poprawnego rozróżniania i rozumienia działania oraz funkcjonowania praw autorskich, jest niezwykle ważna z punktu widzenia majątkowego danej osoby i odpowiedniego ujęcia tworów w aspekcie prawnym. Należy pamiętać, że prawem autorskim chronionych jest wiele różnych elementów, do których nie należą projekty ustaw i akty normatywne, opisy patentowe lub ochronne, urzędowe dokumenty, jak interpretacje oraz proste informacje, które relacjonują zdarzenie i są oczywiste. Nie obejmuje ono również koncepcji ani ogólnej idei, a jedynie twór wytworzony w ich ramach, będący formą wyrażenia.  

Prawem autorskim, obejmuje się więc praktycznie wszystkie działania danej osoby – wykonane przez niego zdjęcie, utwór, wiersz, obraz czy szkic. Warto pamiętać, że odsprzedając własny twór, niekoniecznie odsprzedajemy do niego prawa autorskie. Dlatego też, jeśli zamierzamy coś od kogoś odkupić, warto zabezpieczyć się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Warto więc udać się Kancelarii Adwokackiej, prowadzonej przez adwokata Bartosza Obrębskiego, aby transakcja była przeprowadzona odpowiednio już na początku, by później nie spotkały nas nieprzyjemności.

Przeniesienie praw autorskich

Odpowiednie przeniesienie praw autorskich, skutkuje bezproblemowym posługiwaniem się tworem objętym wskazanymi prawami. Jako nabywcy, musimy przypilnować, czy zostały dopełnione należyte formalności. Samo przeniesienie praw autorskich nie należy do czynności bardzo skomplikowanych, jednak należy przeprowadzić je zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przenieść praw nie może ta osoba, do której prawa te nie należą. Dzieje się tak na mocy licencji udzielanej przez autora, nie daje ona formalnie prawa do odsprzedaży praw autorskich, do których licencjobiorca nie może sobie rościć prawa. O przeniesieniu praw informuje stosowny dokument, który reguluje własność tychże praw. Warto sprawdzić, jakie przysługują prawa związane z danym utworem, i komu dokładnie, jakiemu autorowi, one przysługują. Należy wiedzieć, że prawa autorskie osobiste należą jedynie do osób fizycznych, nigdy prawnych. 

Zawieranie umowy z samym autorem ułatwia i upraszcza sprawę. Komplikuje się ona w przypadku kontaktu z inną osobą, aniżeli sam autor. Należy także zaznaczyć, że choć z punktu widzenia nabywcy, licencja udzielona przez autora może komplikować niektóre kwestie, o tyle z punktu widzenia samego autora zabezpiecza jego własność. Przed nabyciem tworu, należy sprawdzić rodzaj licencji oraz praw autorskich posiadanych przed daną osobę, w aspekcie ich kompletności. Wszelkie nieścisłości skutkują odkupem niepełnych praw do tworu. Prawa autorskie można nabyć bezpośrednio od twórcy, podczas zlecenia, które ten na naszą rzecz wykonuje, które wynikają ze stosunku pracy.

W pozostałych przypadkach odbywa się to drogą umowy, spisanej między stronami. Autorskie prawa majątkowe są przeniesieniem kompletnym praw z jednej osoby na drugą. Oddzielnym aspektem jest przeniesienie praw na polu eksploatacji, czyli konkretnego przeznaczenia utworu. Nietrudno więc zauważyć, że sprawa praw autorskich oraz ich przeniesienia jest złożona, dlatego warto powierzyć ją prawnikowi, i wszelkie przeniesienia praw dokonywać na drodze umowy.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.