Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Jakie dowody przedstawić w sprawie rozwodowej?

Spis treści

Przesłuchanie stron jako dowód w sprawie rozwodowej

Przede wszystkim należy pamiętać aby samemu dobrze przygotować się do sprawy (w istocie dowód z przesłuchania stron jest kluczowy).

Musisz zwracać uwagę na to co i w jaki sposób zeznajesz.

Warto, jako dowód w sprawie rozwodowej, wnieść o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków.

Najczęściej w sprawach rozwodowych to właśnie świadkowie mogą nakreślić Sądowi jak faktycznie przebiegało pożycie małżeńskie. Pamiętaj aby nie powoływać ich zbyt wielu. Dwóch trzech w zupełności wystarczy.

Wszelkie dokumenty, nagrania, zdjęcia itp. są jak najbardziej pomocną bronią w sprawach rozwodowych.

Należy pamiętać, że nawet z pozoru błahe, jak mogłoby się wydawać, dowody mogą przeważyć szalę w rozstrzygnięciu Sądu ( np. nagrania z monitoringu, zdjęcia).

W przypadku gdy masz dzieci i chcesz ustalić kontakty lub kwestie władzy rodzicielskiej warto zwrócić się do Sądu o to aby wyznaczył biegłego/biegłych z OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów) dawniej RODK w celu wydania oponii. W kwestiach opiekuńczych Sądy często opierają swoje rozstrzygnięcie właśnie na takiej opinii.

Zakaz dowodowy w sprawie rozwodowej

Warto również pamiętać, że dziecko stron w sprawie rozwodowej, które ukończyło 17 lat również może być świadkiem.

Zgłaszając dowód w Sądzie należy pamiętać o tym aby dokładnie wskazać co jest dowodem oraz opisać Sądowi na jaka okoliczność dowód ma zostać przeprowadzony. Pamiętaj też aby dowody zgłaszać możliwie w jak najwcześniejszej fazie postępowania w innym wypadku Sąd może dowody pominąć.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Adwokat Warszawa rozwód.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.