Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Kontakty z dzieckiem

Spis treści

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Wnosząc pozew o rozwód albo odpowiadając na taki pozew warto już na tym etapie przemyśleć kwestie ustalenia kontaktów z dzieckiem (dziećmi) po rozstaniu.

Należy tu pamiętać, że utrzymywanie kontaktów między rodzicem a dzieckiem jest nie tylko uprawnieniem ale i obowiązkiem obojga, i jest to niezależne od tego czy rodzicowi przysługuje władza rodzicielska. Oczywiście to w jakim zakresie kontakty z dzieckiem zostaną ustalone i jaki sposób ich wykonywania Sąd uzna za słuszne w każdym przypadku wygląda inaczej.

Podejmowana przez Sąd decyzja oparta jest na wielu czynnikach w tym przede wszystkim na tym aby kontakty te były zgodne z dobrem małoletniego dziecka. Dodatkowo Sąd bierze pod uwagę istniejące i możliwe do stworzenia więzi między rodzicem a dzieckiem, wiek dziecka, miejsca zamieszkania oraz predyspozycje rodzica do opieki i wychowywania dziecka.

Porozumienie co do kontaktów z dzieckiem

W zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem Sąd rozstrzyga z urzędu jednak zgodnie z przepisami w razie porozumienia rodziców co do sposobu wykonywania kontaktów Sąd uwzględni takie porozumienie (art. 58 § 1 k.r.o.).

Pozwala to rodzicom na w miarę swobodne ustalenie kontaktów uwzględniając tym samym czas jakim dysponują możliwości wykonywania kontaktów, częstotliwość, a przede wszystkim dobro dziecka. W tym miejscu warto wspomnieć, że w razie porozumienia rodziców nic nie stoi na przeszkodzie ustalenia kontaktów z dzieckiem w sposób naprzemienny. Tak zwane kontakty naprzemienne polegają na ustaleniu, że np. jedne z rodziców opiekuje się dzieckiem na stałe przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca zaś drugi z rodziców przez kolejne dwa tygodnie.

W porozumieniu można ustalić również inne sposoby wykonywania kontaktów tak aby było to rozwiązanie najbardziej korzystne dla wszystkich zainteresowanych – w tym w czelności dla dziecka.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

W razie gdyby jednak już na etapie wnoszenia pozwu oczywistym było, że do porozumienia w tej kwestii raczej nie dojdzie warto już teraz wskazać Sądowi proponowany sposób rozwiązania. Proponuje aby wskazać Sądowi nie tylko, przy którym z rodziców dziecko będzie mieszkać ale również kiedy i w jakim wymiarze drugi rodzic powinien mieć możliwość wykonywania kontaktów z dzieckiem. Niestety samo wskazanie np. „co drugi weekend” nie jest tu wystarczające. Należy raczej dość precyzyjnie określić zakres kontaktów np. „co druga sobota od godziny 10.00 do 18.00 bez obecności drugiego rodzica”.

Warto też już na tym etapie zaplanować kontakty z dzieckiem w okresie świąt lub ferii zimowych czy wakacji. Doświadczenie wskazuje, że właśnie te kwestie powodują największy konflikt między rozwodzącymi się małżonkami – jeśli chodzi o kontakty. Zrozumiałym jest, że każdy z rodziców chciałby spędzać np. całe święta z dzieckiem jednak należy tu pamiętać o potrzebach dziecka i oczywiście drugiego z rodziców również. Oczywiście można tę kwestie opisać inaczej jednak należy pamiętać aby zaproponowany sposób realizacji kontaktów z dzieckiem był realny do zrealizowania oraz opisany na tyle precyzyjnie aby Sąd nie miał wątpliwości jak mają one wyglądać.

Zabezpieczanie kontaktów z dzieckiem

Radzę aby już składając pozew albo odpowiedź na pozew, zadbać o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania procesu.

Należy w takim wypadku w piśmie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie kontaktów przez Sąd na czas trwania procesu oraz wskazać sposób tego zabezpieczenia, nic nie stoi na przeszkodzie aby sposób ten był tożsamy z proponowanym sposobem realizowania kontaktów już po rozwodzie. Wniosek taki Sąd rozpozna w pierwszej kolejności co pomoże w ustabilizowaniu tej materii w czasie, niekiedy długiego postępowania rozwodowego.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.