Rozwód z zagranicy

21:35:43 15-01-2018

Czy możliwy jest rozwód z zagranicy ?

Na pytanie czy rozwód można przeprowadzić mimo zamieszkiwania w innym niż Polska kraju odpowiedź jest w 100 % twierdząca.

Oczywiście możliwych sytuacji jest bardzo wiele ale jak najbardziej jest możliwe rozwodzenie się przez obywatela Polskiego nie mieszkającego w Polsce przed polskim Sądem. Zasada jest identyczna jak we wszystkich rozwodach - Sądem właściwym jest Sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce.

Czy konieczne jest wtedy przyjechanie do Polski? Co do zasady tak. Jednak istnieją pewne wypadki, kiedy nie będzie potrzeby podróży lub potrzeba taka zaistnieje tylko na jedną rozprawę. Dla Sądu ma tu znaczenie wiele czynników, miedzy innymi: czy się pozywa czy jest się pozwanym, czy rozwód jest z orzekaniem o winie czy bez orzekania, czy z małżeństwa są małoletnie dzieci, czy strony wnoszą o alimenty itp. Sąd bierze również pod uwagę faktyczne możliwości dotarcia oraz koszt podróży strony.

Ważne jest, aby do rozprawy rozwodowej dobrze się przygotować tak aby Sąd już na pierwszej rozprawie mógł uznać, że obecność strony nie będzie w późniejszym etapie postępowania konieczne. Należy pamiętać, że samo występowanie pełnomocnika procesowego nie jest jednoznaczne z brakiem obowiązku osobistego stawiennictwa na rozprawie rozwodowej.

Rozwód z zagranicy, a stawiennictwo w Sądzie

W sprawach o rozwód stawiennictwo na rozprawie sądowej jest obowiązkowe, (co do zasady). Jednak, jeżeli stronę pod jej nieobecność będzie zastępował pełnomocnik, Sąd nie może zawiesić postępowania rozwodowego.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

 

Adwokat Warszawa Rozwód.