Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wszystkie wpisy w blogu

Stalking – uporczywe nękanie

Stalking staje się przestępstwem coraz bardziej powszechnym. Ułatwia go w szczególności dynamiczny rozwój elektronicznych środków komunikacji, zwłaszcza internetowej, które w przekonaniu wielu sprawców zapewniają pełną anonimowość.

Podział majątku a rozwód

Zależność między rozwodem i podziałem majątku. Orzeczenie przez Sąd rozwodu powoduje ustanie wspólności majątkowej pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami.

Uprowadzenie rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie. Rodzicielskie uprowadzenie dziecka jest przestępstwem surowo zabronionym prze przepisy prawa karnego.

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Wydziedziczenie

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia? Wydziedziczenie dokonane w testamencie wyłącza krąg osób, które zostały nim objęte, od zachowku.

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego

Unieważnienie umowy kredytu w PLN. Nie każdy wie, iż unieważnienie umowy może dotyczyć nie tylko tzw. kredytów frankowych, ale także tych, które zostały udzielone w walucie polskiej.