Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wszystkie wpisy w blogu

Rozwód z adwokatem czy bez?

Poprzez rozwód następuje rozwiązanie związku małżeńskiego. Może on zostać orzeczony tylko i wyłącznie przez sąd, powodując bardzo daleko idące skutki prawne, dotyczące nie tylko osobistej, ale i majątkowej sytuacji stron.

Jakie są prawa i obowiązki małżonków?

Małżeństwo jest sformalizowanym związkiem, regulowanym ściśle przez przepisy obowiązującego prawa. Każdy z małżonków dysponuje jasno określonymi prawami oraz obowiązkami.

Służebność osobista

Służebność osobista umożliwia sprawowanie dość daleko posuniętego władztwa nad cudzą nieruchomością. Swoim zakresem odpowiada ono w pewnej części prawu własności.

Zapis windykacyjny a zachowek

Pomiędzy zapisem windykacyjnym, a zachowkiem istnieje wiele powiązań prawnych. Na czym one polegają, opisuje niniejszy artykuł.

Umorzenie postępowania karnego z urzędu

W pewnych szczególnych sytuacjach już wszczęte postępowanie karne, podlega umorzeniu z urzędu. W jakich sytuacjach może to nastąpić oraz jakie ma to skutki prawne?