Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wszystkie wpisy w blogu

Służebność osobista

Służebność osobista umożliwia sprawowanie dość daleko posuniętego władztwa nad cudzą nieruchomością. Swoim zakresem odpowiada ono w pewnej części prawu własności.

Zapis windykacyjny a zachowek

Pomiędzy zapisem windykacyjnym, a zachowkiem istnieje wiele powiązań prawnych. Na czym one polegają, opisuje niniejszy artykuł.

Umorzenie postępowania karnego z urzędu

W pewnych szczególnych sytuacjach już wszczęte postępowanie karne, podlega umorzeniu z urzędu. W jakich sytuacjach może to nastąpić oraz jakie ma to skutki prawne?

Skarga pauliańska

Prawa wierzyciela w każdym systemie prawnym podlegają szczególnej ochronie, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Nie inaczej jest w Polsce. Typowym przykładem rozwiązania o takim właśnie charakterze jest skarga paulińska.

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość dokonania podziału majątku wspólnego dotychczasowych współmałżonków. Na jakich zasadach to następuje oraz jakie są tego skutki prawne, opiszę w tym właśnie artykule.

Służebność mieszkania

Służebność mieszkania jest najczęściej stosowaną służebnością osobistą. Umożliwia ona zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych uprawnionego poprzez korzystanie z cudzej nieruchomości

Zniesławienie

Przestępstwo zniesławienia, zwanego też pomówieniem, bądź oszczerstwem, jest coraz bardziej powszechne. Sprzyja temu zwłaszcza rozwój środków masowego przekazu, w szczególności Internetu.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją, która ma ogromne znaczenie z punktu widzenia prawnego, społecznego oraz rodzinnego, obejmując wszystkie te sfery łącznie.