Reprezentowanie pokrzywdzonego.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.