Naprawienie szkody.

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania.
Nasze działania skierowane są zarówno na doprowadzenie do polubownego zażegnania sporu jak również prowadzenia postępowań sądowych zmierzających do naprawienia szkody.

Adwokat Warszawa dobra osobiste

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com