Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Naprawienie szkody

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania.
Nasze działania skierowane są zarówno na doprowadzenie do polubownego zażegnania sporu jak również prowadzenia postępowań sądowych zmierzających do naprawienia szkody.

Adwokat Warszawa dobra osobiste

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045