Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Naprawienie szkody

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Rozumiemy, jak poważne mogą być konsekwencje takich naruszeń dla naszych klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie dochodzić należnych odszkodowań i zapewnić sprawiedliwość.

Dochodzenie odszkodowania za szkody majątkowe

W przypadku wystąpienia szkody majątkowej po stronie klienta, w wyniku naruszenia dóbr osobistych, oferujemy wsparcie w dochodzeniu odszkodowania. Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentacji klientów, którzy doznali szkód finansowych, takich jak utrata dochodu. Dążymy do uzyskania pełnej rekompensaty za poniesione straty. Do podejmowanych przez nas działań zaliczają się:

  • Ocena i dokumentacja szkody – dokładnie analizujemy wszystkie aspekty szkody majątkowej, zbierając niezbędne dowody i dokumentację, która jest kluczowa dla udowodnienia wysokości szkody.
  • Przygotowanie roszczeń odszkodowawczych – sporządzamy profesjonalne roszczenia odszkodowawcze, które są solidnie uargumentowane i zawierają wszystkie istotne informacje, niezbędne do skutecznego dochodzenia odszkodowania.
  • Negocjacje z drugą stroną – podejmujemy negocjacje z osobami odpowiedzialnymi za naruszenie, dążąc do polubownego zażegnania sporu i uzyskania satysfakcjonującej rekompensaty dla naszego klienta.

Polubowne zażegnanie sporu

Nasze działania skierowane są przede wszystkim na doprowadzenie do polubownego zażegnania sporu, co pozwala na szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie problemu. W ramach naszych usług oferujemy:

  • Mediacje i negocjacje – dążymy do wypracowania porozumienia między stronami poprzez profesjonalne mediacje lub negocjacje. Naszym celem jest osiągnięcie kompromisu, który będzie satysfakcjonujący dla naszego klienta.
  • Sporządzanie ugód – przygotowujemy i weryfikujemy treść ugód, które zabezpieczają interesy naszego klienta i formalizują uzgodnione warunki rekompensaty.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045