Zadośćuczynienie za krzywdę.

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej.

Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytułu doznanej krzywdy na skutek naruszenia dóbr osobistych Klienta.

 

 

Adwokat Warszawa dobra osobiste

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com