Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Zadośćuczynienie za krzywdę

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej.

Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytułu doznanej krzywdy na skutek naruszenia dóbr osobistych Klienta.

Adwokat Warszawa dobra osobiste

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045