Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Zadośćuczynienie za krzywdę

Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie oferuje wsparcie prawne w dochodzeniu zadośćuczynienia za krzywdę. Dobra osobiste, takie jak godność, prywatność, dobre imię czy zdrowie, są chronione prawem, a ich naruszenie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla poszkodowanego. W przypadku takiego naruszenia, sąd może zasądzić zadośćuczynienie pieniężne, które ma na celu rekompensatę za doznaną krzywdę.

Jakie są korzyści z uzyskania zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie za krzywdę ma na celu nie tylko rekompensatę finansową, ale także emocjonalne wynagrodzenie krzywd dla osoby, której dobra osobiste zostały naruszone. Sąd może przyznać odpowiednią sumę pieniężną bezpośrednio poszkodowanemu lub na wskazany przez niego cel społeczny. Taka forma rekompensaty pozwala na częściowe naprawienie doznanych szkód i podkreśla znaczenie ochrony dóbr osobistych w społeczeństwie.

Kompleksowa pomoc prawna

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych i dochodzeniem zadośćuczynienia. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje:

  1. Analizę przypadku – dokładnie analizujemy sytuację klienta, aby ocenić, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych i jakie kroki prawne można podjąć.
  2. Przygotowanie roszczeń – sporządzamy i składamy odpowiednie roszczenia o zadośćuczynienie, precyzyjnie przedstawiając doznane krzywdy i ich skutki.
  3. Reprezentacja w sądzie – reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji, dbając o to, aby ich prawa były skutecznie bronione.
  4. Negocjacje – podejmujemy działania mające na celu polubowne rozwiązanie sporu, co często pozwala na szybsze i mniej kosztowne zakończenie sprawy.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045