Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Zaniechanie naruszeń

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych i zaniechania naruszeń. Rozumiemy, jak ważne jest dla naszych klientów zachowanie dobrego imienia, prywatności oraz innych dóbr osobistych, dlatego zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania mającego na celu zaprzestanie naruszeń.

Reprezentacja przed sądem

W ramach naszych usług oferujemy prowadzenie spraw przed sądem, mających na celu zaniechanie naruszeń dóbr osobistych. Nasza kancelaria dba o to, aby każda sprawa była prowadzona z najwyższą starannością, a interesy naszych klientów były skutecznie chronione. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach cywilnych, w których domagamy się m.in.:

  • Wydania zakazu dalszego naruszania dóbr osobistych,
  • Zasądzenia odpowiedniego zadośćuczynienia za doznane krzywdy,
  • Wydania nakazu przeprosin i usunięcia skutków naruszeń.

Prowadzenie negocjacji

Oprócz reprezentacji przed sądem, oferujemy również prowadzenie negocjacji mających na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych klienta. Negocjacje mogą być skuteczną metodą na szybkie i polubowne rozwiązanie sporu, bez konieczności angażowania się w długotrwałe postępowania sądowe. Naszym celem bowiem jest nie tylko ochrona praw klientów, ale także minimalizacja stresu i kosztów związanych z postępowaniem prawnym. W ramach naszych działań podejmujemy:

  • Negocjacje z osobami naruszającymi dobra osobiste,
  • Sporządzanie ugód i porozumień,
  • Mediacje, które mają na celu osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

Usuwanie treści naruszających dobra osobiste

W ramach naszych działań oferujemy także doprowadzenie do usunięcia treści naruszających dobra osobiste klienta z przestrzeni, w której doszło do naruszenia. Dotyczy to w szczególności treści zamieszczonych w Internecie, mediach społecznościowych oraz innych publicznych miejscach. Podejmujemy działania mające na celu:

  • Identyfikację i dokumentację treści naruszających dobra osobiste,
  • Wystosowanie odpowiednich wezwań do administratorów stron internetowych i platform społecznościowych,
  • Podjęcie kroków prawnych w celu trwałego usunięcia naruszających treści.


Nasza kancelaria posiada doświadczenie w skutecznym usuwaniu treści z różnych platform, co pozwala na szybkie i efektywne działania na rzecz ochrony dóbr osobistych naszych klientów.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045