Dochodzenie należności autorskich.

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom.

Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystania z praw autorskich lub z korzystania ponad przysługujące uprawnienia.

 

Adwokat Warszawa prawa autorskie

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com