Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Dochodzenie należności autorskich

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie dochodzenia należności związanych z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym klientom. Prawa autorskie są fundamentalnym elementem ochrony twórczości intelektualnej, a ich naruszenie może prowadzić do znacznych strat finansowych i niematerialnych dla twórców.

Zakres usług prawnych

Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie oferuje szeroki zakres wsparcia prawnego w dochodzeniu należności autorskich. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu i analizie umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich, aby zapewnić pełną ochronę ich interesów. Prowadzimy negocjacje mające na celu uzyskanie jak najlepszych warunków finansowych oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, dążąc do uzyskania należnych wynagrodzeń i odszkodowań. W ramach naszych usług oferujemy:

  • Dochodzenie należności – pomagamy naszym klientom w uzyskaniu należnych wynagrodzeń za korzystanie z ich utworów. Reprezentujemy klientów w negocjacjach oraz prowadzimy postępowania mające na celu uzyskanie należności wynikających z zawartych umów licencyjnych i innych form wykorzystania utworów.
  • Odszkodowania za nieuprawnione korzystanie – oferujemy wsparcie w dochodzeniu odszkodowań w przypadkach, gdy doszło do nieuprawnionego korzystania z praw autorskich. Nasza kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, dążąc do uzyskania odpowiednich rekompensat za naruszenie ich praw.
  • Odszkodowania za przekroczenie uprawnień – pomagamy w przypadkach, gdy korzystanie z praw autorskich przekracza ustalone w umowach granice. Dochodzimy należnych odszkodowań za korzystanie z utworów w sposób, który nie był objęty udzielonymi licencjami lub przekraczał ustalone warunki.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Skorzystanie z pomocy adwokata w dochodzeniu należności autorskich ma wiele korzyści. Adwokat posiada specjalistyczną wiedzę prawną, która pozwala na skuteczne prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie interesów klienta przed sądami i innymi instytucjami. Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu, możliwe jest skuteczne dochodzenie należnych wynagrodzeń i odszkodowań, co minimalizuje straty wynikające z naruszeń praw autorskich.

Ponadto, adwokat może pomóc w ocenie i dokumentacji naruszeń, co jest kluczowe dla skutecznego dochodzenia roszczeń. Profesjonalne przygotowanie sprawy oraz reprezentacja przez doświadczonego prawnika zwiększa szanse na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów. Współpraca z adwokatem to także oszczędność czasu i zasobów, które można przeznaczyć na dalszy rozwój twórczości i działalności zawodowej.

Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie na każdym etapie dochodzenia należności autorskich, od analizy i doradztwa prawnego, przez negocjacje, aż po reprezentację przed sądami. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, zapewniamy kompleksową ochronę praw autorskich naszych klientów.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045