Analiza umów

Dokonujemy analizy zawartych umów jak również projektów umów mających być zawartych w przyszłości.

Analiza obejmuje wykrycie ryzyk związanych z danym typem umowy oraz zabezpieczenie interesów Klienta.

Analiza prowadzona jest również pod kątem możliwości rozwiązania umowy ze względu na nadzwyczajne zmiany okoliczności (rebus sic stantibus) w tym związane między innymi z zagorzeniem epidemiologicznym (Koronawirus - COVID-19).

 

 

Adwokat Warszawa prawo cywilne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com