Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Analiza umów

Przeprowadzamy analizę prawną umów

Analizujemy pod względem prawnym i formalnym umowy, które chcą Państwo zawrzeć. Sprawdzamy czy umowy są zgodne z prawem polskim i międzynarodowym. W sposób jasny i zrozumiały wyjaśniamy jakie niosą one konsekwencje dla obu stron. Przeprowadzamy symulację odpowiadającą na pytanie „Co stałoby się gdyby jedna ze stron nie dotrzymała warunków umowy lub zerwała ją.” Pomagamy poprawić elementy kontraktu, które byłyby bezprawne lub niekorzystne dla naszych Klientów.

Mogą Państwo zgłaszać się do kancelarii z umowami:

  • prawa handlowego – umowa spółki, sprzedaż spółki, ugoda upadłościowa, fuzja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prawa cywilnego – umowy zlecenia, umowy B2B, umowy o przekazanie praw autorskich, umowy małżeńskie, inne umowy cywilne.

Zakres analizy umów z zakresu prawa cywilnego

Analizujemy i w przystępny sposób wyjaśniamy:

  • skutki prawne zawarcia umowy;
  • ryzyko związane z zawarciem umowy;
  • zgodność umów z prawem;
  • opcje i możliwości wcześniejszego rozwiązania lub renegocjacji umów;
  • wpływ COVID-19 na ważność umów i możliwość ich wypełnienia.

Jesteśmy przekonani, że mają Państwo pełne prawo otrzymać jasne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące każdej zawieranej umowy. Chętnie wykonamy dla Państwa analizę prawną wszystkich podpisywanych przez Państwa dokumentów.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045