Przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.

W ramach usługi oferujemy przygotowywanie pism procesowych takich jak: pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji itp. Oferujemy również reprezentowanie Klienta przed Sądami, organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami.