Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku.

W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Oferujemy również obronę dłużnika przed prowadzoną windykacją.