Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach usługi oferujemy pertraktowanie z dłużnikami (lub wierzycielami) oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wystosowywanie wezwań na papierze firmowym w imieniu Klienta.