Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy Państwu prowadzenie pertraktacji w Państwa imieniu z dłużnikami (lub wierzycielami).

Oferujemy również przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wystosowywanie wezwań w imieniu Klienta.

Nasza Kancelaria pomaga w zawieraniu ugód sądowych oraz pozasądowych (np. w formie aktu notarialnego).

Oferujemy również pomoc prawną w zakresie wyegzekwowania wykonania świadczenia przez drugą stronę umowy lub innego stosunku prawnego.

 

Adwokat Warszawa prawo cywilne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com