Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach usługi oferujemy pertraktowanie z dłużnikami (lub wierzycielami) oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wystosowywanie wezwań w imieniu Klienta, zawieranie ugód sądowych oraz pozasądowych (np. w formie aktu notarialnego). Oferujemy również pomoc prawną w zakresie wyegzekwowania wykonania świadczenia przez drugą stronę umowy lub innego stosunku prawnego.