Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawo Gospodarcze

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów

Prowadzimy przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów prawnych w tym umów cywilnoprawnych, regulaminów, statutów, ugód.  W ramach współpracy przygotowujemy wszelką dokumentacje prawną koniecz…

Dochodzenie roszczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu windykacji należności. Reprezentujemy Państwa interesy w postępowaniach: nakazowym – mającym na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty; zabezpieczającym

Stała obsługa prawna

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą

Przygotowywanie pism procesowych

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzut…

Wystosowywanie wezwań

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.   Adwokat Warszawa prawo gospodarcze Kontakt pod num…

Postępowania upadłościowe i likwidacyjne

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Kompletujemy dokumentację oraz przygotowujemy i składamy stosowny wniosek o upadłość. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Sądem or…

Windykacja należności

Oferujemy dochodzenie na rzecz Klienta należności w tym prowadzenie rokowań przedsądowych, prowadzenie postępowania w tym uzyskiwanie zabezpieczeń należności na rzecz Klienta oraz wspieranie interesów…