Dochodzenie roszczeń

W ramach usługi oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia wymagalnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przyprowadzamy postępowania Sądowe oraz pertraktacje ugodowe mające na celu odzyskanie zaległych zobowiązań.

 

Adwokat Warszawa prawo gospodarcze

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com