Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

W ramach usługi przygotowujemy i przeprowadzamy cały proces rejestracji podmiotu lub zmian w podmiocie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.