Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

Przygotowujemy i przeprowadzamy cały proces utworzenia rejestracji podmiotu lub zmian w podmiocie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tworzymy dokumentację rejestrową we współpracy z notariuszami.

Oferujemy przygotowanie umów, statutów oraz innych dokumentów niezbędnych w celu założenia i zarejestrowania spółki lub zarejestrowania zmian dotyczących istniejącej spółki w KRS.

 

 

Adwokat Warszawa prawo gospodarcze

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com