Reprezentowanie pokrzywdzonego.

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.

Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

 

 

Adwokat Warszawa prawo karne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com