Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Reprezentowanie pokrzywdzonego

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.

Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Adwokat Warszawa prawo karne

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045