Sporządzenie pism procesowych.

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia).

Przygotowujemy również inne pisma konieczne w trakcie toczącego się postępowania karnego takie jak wnioski dowodowe, apelacja, kasacje zażalenia.

 

Adwokat Warszawa prawo karne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com