Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Sporządzenie pism procesowych

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia).

Przygotowujemy również inne pisma konieczne w trakcie toczącego się postępowania karnego takie jak wnioski dowodowe, apelacja, kasacje zażalenia.

Adwokat Warszawa prawo karne

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045