Roszczenia pracownicze.

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia.

Pomagamy dochodzić roszczeń zarówno na drodze sądowej jak i w drodze polubownej.

 

 

Adwokat Warszawa prawo pracy

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com