Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Roszczenia pracownicze

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski oferuje wsparcie prawne w zakresie dochodzenia roszczeń pracowniczych. Rozumiemy, jak ważne jest dla pracowników, aby ich prawa były respektowane i chronione, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby pomóc naszym klientom w egzekwowaniu należnych im praw. Nasze usługi obejmują zarówno działania na drodze sądowej, jak i polubowne rozwiązywanie sporów.

Egzekwowanie praw pracowniczych

Pomagamy klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych, w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania oraz uzyskania zaległego wynagrodzenia. Nasza kancelaria dokładnie analizuje każdą sprawę, identyfikując naruszenia praw pracowniczych i opracowując strategię działania. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, takie jak pozwy, wnioski i pisma procesowe, aby skutecznie reprezentować klientów przed sądami pracy. Dążymy do zapewnienia, że każda sprawa jest prowadzona z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Nasze działania mają na celu nie tylko uzyskanie należnych świadczeń, ale także przywrócenie sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa pracowników.

Czym są roszczenia pracownicze?

Roszczenia pracownicze to żądania pracowników dotyczące przestrzegania ich praw wynikających z przepisów prawa pracy i umów o pracę. Mogą one obejmować szeroki zakres kwestii, od przywrócenia do pracy, po odszkodowania i zaległe wynagrodzenia:

  • Pracownicy mogą domagać się przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z przepisami Kodeksu Pracy zwolnienia.
  • Innym typowym roszczeniem jest żądanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, które ma na celu rekompensatę za poniesione straty finansowe i moralne.
  • Pracownicy mogą dochodzić zaległego wynagrodzenia, premii, dodatków oraz innych świadczeń wynikających z umowy o pracę.
  • W przypadku mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy, możliwe jest także dochodzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy i szkody psychiczne.
  • Roszczenia mogą obejmować również wyrównanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w dni wolne oraz inne naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy.


Każde z tych roszczeń ma na celu ochronę praw pracowników i zapewnienie im sprawiedliwego traktowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Skuteczne dochodzenie tych roszczeń często wymaga wsparcia prawnego, aby zapewnić pełną ochronę interesów pracownika.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Wielu sporów pracowniczych można uniknąć poprzez polubowne rozwiązanie konfliktów. Nasza kancelaria oferuje wsparcie w negocjacjach i mediacjach między pracownikami a pracodawcami, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia bez konieczności długotrwałych procesów sądowych. Przygotowujemy ugody, które zabezpieczają interesy naszych klientów i zapewniają im należne świadczenia. Dążymy do tego, aby każda sprawa była rozwiązana szybko i efektywnie, minimalizując stres i koszty związane z postępowaniami sądowymi. Nasze doświadczenie w polubownym rozwiązywaniu sporów pozwala nam skutecznie negocjować korzystne warunki dla naszych klientów. Jeśli natomiast polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, nasza kancelaria reprezentuje klientów przed sądami pracy, dążąc do uzyskania sprawiedliwego wyroku. 

Roszczenia pracownicze - pomoc prawna

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie roszczeń pracowniczych, dbając o interesy naszych klientów na każdym etapie postępowania. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, analizując specyficzne okoliczności i opracowując najlepsze strategie działania. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby omówić szczegóły Twojej sprawy i rozpocząć proces dochodzenia należnych roszczeń pracowniczych.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045