Ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy.

Adwokat Warszawa prawo pracy

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com