Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie oferuje kompleksowe wsparcie prawne w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy. Przygotowujemy klientów do postępowania oraz przeprowadzamy w ich imieniu wszelkie niezbędne kroki prawne mające na celu ustalenie stosunku pracy. Nasze usługi obejmują analizę dokumentacji, przygotowanie odpowiednich pism procesowych oraz reprezentację przed sądami i innymi organami.

Na czym polega ustalenie stosunku pracy?

Ustalenie istnienia stosunku pracy polega na formalnym potwierdzeniu przez Sąd, że między stronami istnieje stosunek pracy, mimo, że może być on ukrywany pod inną formą umowy, np. umową zlecenia lub umową o dzieło. Proces ten jest szczególnie istotny, gdy pracodawca nie przestrzega przepisów prawa pracy, próbując obejść obowiązki wobec pracownika, takie jak: zapewnienie ubezpieczenia, płatnych urlopów czy ochrony przed zwolnieniem. W trakcie postępowania Sąd analizuje okoliczności zatrudnienia, takie jak: charakter wykonywanych obowiązków, podległość pracownicza, czas i miejsce pracy, aby stwierdzić, czy spełnione są warunki określające stosunek pracy.

Zakres usług prawnych

Oferujemy wsparcie w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy poprzez:

  • Konsultacje prawne – przeprowadzamy szczegółowe konsultacje z klientem, aby dokładnie zrozumieć jego sytuację i określić najlepszą strategię działania.
  • Analiza dokumentacji – dokonujemy dokładnej analizy wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, aby zebrać niezbędne dowody i argumenty wspierające roszczenie klienta.
  • Przygotowanie pism procesowych – sporządzamy wszelkie niezbędne pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski i zażalenia, aby skutecznie reprezentować interesy klienta w postępowaniu.
  • Reprezentacja przed sądami – reprezentujemy klientów przed Sądami, dbając o rzetelne i profesjonalne przedstawienie sprawy oraz ochronę praw klienta na każdym etapie postępowania.

Kiedy złożyć pozew o ustalenie stosunku pracy?

Pozew o ustalenie stosunku pracy należy złożyć w sytuacji, gdy pracownik uważa, że jego stosunek pracy jest ukrywany pod inną formą umowy, co prowadzi do naruszenia jego praw. Najczęściej ma to miejsce, gdy pracodawca stosuje umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, zamiast umowy o pracę, aby uniknąć obowiązków wynikających z Kodeksu pracy. Warto złożyć pozew, gdy pracownik chce uzyskać formalne potwierdzenie swoich praw pracowniczych, takich jak prawo do urlopu, wynagrodzenie za nadgodziny czy ochronę przed zwolnieniem. Szybkie złożenie pozwu jest kluczowe, aby skutecznie zabezpieczyć swoje prawa i uniknąć dalszych naruszeń przez pracodawcę.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii?

Rozległe doświadczenie i wiedza prawnicza pozwalają Kancelarii Adwokackiej skutecznie prowadzić postępowania, mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy, co jest kluczowe dla ochrony praw pracowniczych i uzyskania należnych świadczeń. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, nasza kancelaria jest w stanie dostosować strategię do specyficznych potrzeb i okoliczności klienta. Dążymy do ustalenia, że wszelkie działania pracodawcy są zgodne z obowiązującym prawem pracy, a wolności pracowników są w pełni respektowane.

Rozumiemy, jak ważne jest dla naszych klientów uzyskanie pewności co do ich statusu zawodowego oraz związanych z tym praw i obowiązków, dlatego doradzamy, jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu omówienia szczegółów sprawy i rozpoczęcia współpracy.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045