Prowadzenie spraw rozwodowych.

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie Klienta do prowadzenie sprawy o rozwód, w tym przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi na pozew), wniosków dowodowych, wniosków o zabezpieczenie (np. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów na czas procesu). Na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego oraz materiału ustalamy istnienie przesłanek rozwodowych oraz dokonujemy analizy istnienia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego.