Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów).

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com