Reprezentowanie w sprawach rodzinnych

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed Sądami we wszelkich sprawach o charakterze rodzinnym, w tym miedzy innymi w sprawach rozwodowych, sprawach o alimenty, sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem.