Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Sprawy rozwodowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o rozwód

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wrażliwych postępowań jakimi są sprawy rodzinne w tym rozwodowe. Zapewniamy konsultację i opiekę merytoryczną ze strony doświadczonego adwokata rozwodowego.

Naszym celem jest przygotowanie Klienta do prowadzenia sprawy o rozwód, w tym przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi na pozew), wniosków dowodowych, wniosków o zabezpieczenie (np. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów na czas procesu).

Na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego oraz materiału ustalamy istnienie przesłanek rozwodowych oraz dokonujemy analizy istnienia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego.

Jeśli chcesz rozpocząć sprawę rozwodową wskażemy jakie dokumenty i informacje są w tym celu niezbędne. Kancelaria mieści się na terenie Warszawy (Saska KępaPraga Południe) co ułatwia kontakt z Klientem oraz reprezentowanie przed Sądami. Zapraszamy do kontaktu.

Pozew o rozwód

Przygotowanie pozwu o rozwód to jeden z najważniejszych etapów w postępowaniu rozwodowym. Na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego oraz zgromadzonych dowodów, sporządzamy pozew o rozwód, który jasno i precyzyjnie przedstawia argumenty i roszczenia klienta. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pozew rozwodowy, dbając o to, aby wszystkie terminy były dochowane, a interesy naszych klientów odpowiednio chronione. Dokładna analiza prawna pozwala nam określić istnienie przesłanek rozwodowych oraz ewentualnej winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego.

Dokumenty rozwodowe

Jeśli chcesz rozpocząć sprawę rozwodową, pomożemy Ci przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. Wskażemy, jakie informacje i materiały są konieczne, aby sprawa mogła zostać prawidłowo wniesiona do sądu. Pomagamy w sporządzeniu pozwu o rozwód, wniosków dowodowych oraz wniosków o zabezpieczenie, takich jak zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem czy zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu. Dzięki naszemu wsparciu, cały proces staje się bardziej przejrzysty i mniej stresujący dla klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, polskie prawo umożliwia rozwód bez orzekania o winie. Strony mogą zdecydować się na taki rozwód, jeśli uznają, że dalsze pożycie małżeńskie jest niemożliwe, a zakończenie małżeństwa nastąpi bez ustalania, która ze stron ponosi za to odpowiedzialność.

Rozwód w Polsce jest możliwy, gdy stwierdzi się trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wspólne życie i wzajemne zobowiązania małżonków zostały całkowicie zaniechane i nie ma szans na ich odbudowanie.

Czas trwania procesu rozwodowego może się różnić w zależności od złożoności sprawy, postawy stron oraz obciążenia sądów. Proces może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, jeśli sprawa jest skomplikowana lub gdy jedna ze stron nie zgadza się na rozwód.

Korzystanie z usług adwokata nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych, obejmujących podział majątku, ustalenie alimentów lub sprawy opieki nad dziećmi.

Majątek wspólny małżonków, nabyty w trakcie trwania małżeństwa, jest dzielony na zasadzie równości, chyba że małżonkowie postanowią inaczej lub istnieją szczególne okoliczności uzasadniające inne rozwiązanie.

Tak, jeśli jedno z małżonków znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się, może ubiegać się o alimenty od drugiego małżonka, zależne od jego możliwości finansowych.

Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka jako priorytet przy ustalaniu opieki nad dziećmi. Decyzje są oparte na wielu czynnikach, w tym na zdolnościach wychowawczych rodziców, potrzebach dziecka i jego dotychczasowych więziach z każdym z rodziców.

Tak, strony mają prawo odwołać się od wyroku rozwodowego do sądu wyższej instancji. Odwołanie musi być złożone w określonym terminie i uzasadnione.

Polecane artykuły

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045