Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Sprawy o zachowek

W ramach oferowanych usług prawnych prowadzimy sprawy o zachowek, zapewniając skuteczną pomoc prawną osobom, które czują się pokrzywdzone przez rozwiązania testamentowe.

Zachowek jest szczególnym rodzajem roszczenia, które pozwala najbliższym członkom rodziny zmarłego ubiegać się o część spadku, jeśli zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w nim zbyt mało w porównaniu do swojego ustawowego prawa spadkowego.

W ramach działalności oferujemy kompleksowe doradztwo i reprezentację w sporach o zachowek. Pomagamy w analizie składu majątku spadkowego, obliczaniu należnego zachowku oraz przygotowaniu i wniesieniu odpowiednich pism procesowych. Działamy zarówno na etapie negocjacji z innymi spadkobiercami, jak i w postępowaniach sądowych, gdzie reprezentujemy interesy naszych klientów, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszego rozwiązania.

W ramach pomocy prawnej dokładnie tłumaczymy klientom ich prawa oraz możliwości, które oferuje obowiązujące prawo spadkowe. Zapewniamy dyskrecję, zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie postępowania. Nasza kancelaria ma siedzibę w Warszawie, aczkolwiek prowadzimy sprawy również poza jej granicami.

Adwokat Warszawa prawo spadkowe

Najczęściej zadawane pytania

Zachowek to część spadku, która przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeśli zostali pominięci w testamencie lub otrzymali w nim zbyt mało w stosunku do wartości majątku, którą otrzymaliby w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Prawo do zachowku mają dzieci, małżonek oraz rodzice zmarłego, jeżeli byli uprawnieni do dziedziczenia ustawowego.

Wysokość zachowku zależy od wartości spadku oraz od liczby osób uprawnionych. Zachowek wynosi połowę wartości udziału, który przysługiwałby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych lub niemających zdolności do samodzielnego życia, zachowek może wynosić dwie trzecie wartości udziału.

Roszczenie o zachowek należy zgłosić w ciągu pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu. W przypadku jego braku – w terminie 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy. Po upływie tych terminów roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu.

Tak, każdy uprawniony może zrzec się prawa do zachowku poprzez zawarcie odpowiedniej umowy ze spadkobiercą, tj. umowy o zwolnienie z długu na podstawie art. 508 KC.

Jeżeli spadkobierca odmawia dobrowolnej wypłaty zachowku, uprawniony może wnieść sprawę do Sądu. W takim przypadku zaleca się skonsultowanie się z adwokatem, który pomoże przygotować odpowiednie dokumenty.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045