Uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz unieważnienie testamentu.

W ramach usługi prowadzimy sprawy mające na celu uznanie osoby powołanej do dziedziczenia za niegodną.

Prowadzimy również postępowania mające na celu unieważnienie testamentu w razie wystąpienia wątpliwości co do jego prawdziwości lub skuteczności.

 

Adwokat Warszawa prawo spadkowe

Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gmail.com