Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Unieważnienie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej specjalizujemy się w pomocy prawnej związanej z unieważnieniem testamentu oraz postępowaniem o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Te dwie skomplikowane kwestie prawne wymagają doświadczonego podejścia prawniczego i dogłębnej analizy indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

Unieważnienie testamentu jest procesem, który może być zainicjowany w razie wystąpienia wątpliwości co do jego prawdziwości lub skuteczności. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie w zbieraniu dowodów, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentacji przed Sądem, aby skutecznie chronić prawa naszych klientów.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia dotyczy sytuacji, w których potencjalny spadkobierca działał w sposób rażąco sprzeczny z zasadami współżycia społecznego względem spadkodawcy, na przykład poprzez przemoc, oszustwo, czy groźby. W takich przypadkach pomagamy w złożeniu wniosku o wykluczenie osoby niegodnej z grona spadkobierców, co jest skomplikowanym procesem wymagającym precyzyjnego postępowania dowodowego.

Dbamy, aby każdy etap postępowania był prowadzony z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając klientom wsparcie w rozwiązaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw spadkowych.

Adwokat Warszawa prawo spadkowe

Najczęściej zadawane pytania

Testament można unieważnić, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome i/lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. 

Wniosek o unieważnienie testamentu może złożyć każda osoba, której interes prawny jest zagrożony istnieniem tego testamentu, czyli potencjalni spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

Jeżeli testament zostanie unieważniony przez sąd, traktuje się go, jakby nigdy nie powstał. Oznacza to, że spadek zostanie rozdzielony według wcześniejszego, ważnego testamentu lub, w przypadku braku innego ważnego testamentu, według zasad dziedziczenia ustawowego.

Procedura uznania za niegodnego dziedziczenia dotyczy sytuacji, gdy potencjalny spadkobierca zachował się w sposób rażąco niegodny wobec spadkodawcy, np. poprzez działania przestępcze przeciwko niemu. Sąd może pozbawić taką osobę prawa do dziedziczenia, jeżeli zostanie to udowodnione.

Wniosek o uznanie za niegodnego dziedziczenia może złożyć każdy spadkobierca, który ma interes prawny w wykluczeniu danej osoby z kręgu spadkobierców, zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i inni spadkobiercy testamentowi.

Wniosek o uznanie za niegodnego dziedziczenia należy złożyć nie później niż w ciągu roku od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o okolicznościach uzasadniających takie uznanie, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od dnia otwarcia spadku.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045