Prawo Cywilne

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku.

W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Oferujemy również obronę dłużnika przed prowadzoną windykacją.

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość reprezentowania Klientów przed innymi instytucjami jak np. Bankami lub przed przedsiębiorstwami czy osobami fizycznymi.

Przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.

W ramach usługi oferujemy przygotowywanie pism procesowych takich jak: pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji itp. Oferujemy również reprezentowanie Klienta przed Sądami, organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami.

 

 

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego.

Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach usługi oferujemy pertraktowanie z dłużnikami (lub wierzycielami) oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wystosowywanie wezwań w imieniu Klienta, zawieranie ugód sądowych oraz pozasądowych (np. w formie aktu notarialnego). Oferujemy również pomoc prawną w zakresie wyegzekwowania wykonania świadczenia przez drugą stronę umowy lub innego stosunku prawnego.