Blog

Bartosz Obrębski

3 tygodnie 5 dni 7 godzin

Dowody w sprawie o rozwód

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej.

Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez

Bartosz Obrębski

1 miesiąc 2 tygodnie 2 dni

Separacja

Kiedy separacja?

W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w

Bartosz Obrębski

2 miesiące

Podział majątku

Czym jest wspólny majątek małżonków ?

Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w

Bartosz Obrębski

2 miesiące 1 tydzień 1 dzień

Rygor natychmiastowej wykonalności

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ?

Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok,

Bartosz Obrębski

2 miesiące 2 tygodnie 1 dzień

Alimenty na dziecko

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania

Bartosz Obrębski

3 miesiące 1 tydzień

Wyrok zaoczny

Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób stosunkowo precyzyjny. Otóż Sąd wyda wyrok

Bartosz Obrębski

3 miesiące 3 tygodnie

Kontakty z dzieckiem.

Wnosząc pozew o rozwód albo odpowiadając na taki pozew warto już na tym etapie przemyśleć kwestie ustalenia kontaktów z dzieckiem (dziećmi) po

Bartosz Obrębski

3 miesiące 4 tygodnie 1 dzień

Nakaz zapłaty. Jak sie bronić?

Czym jest nakaz zapłaty i kto go wydaje ?

Nakaz

1 2 następna