Blog

Bartosz Obrębski

1 tydzień 3 dni 21 godzin

Zaprzeczenie ojcostwa

Domniemanym rodzicom przysługuje prawo do podważania ojcostwa.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli

Bartosz Obrębski

2 tygodnie 3 dni 23 godziny

Ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Na wypadek gdyby władza rodzicielska przez jednego lub oboje rodziców wykonywana była w sposób zagrażający dobru dziecka ustawodawca wyposażył Sady Rodzinne w

Bartosz Obrębski

3 tygodnie 3 dni 22 godziny

Majątek wspólny małżonków (co wchodzi w skład ?)

Ustawodawca postanowił poza stosunkami osobistymi małżonków uregulować także stosunki majątkowe panujące w małżeństwie.

Bartosz Obrębski

1 miesiąc

Klauzula wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności ?

Klauzula wykonawcza jest niczym więcej jak urzędowym (sądowym) stwierdzeniem, że dany tytuł

Bartosz Obrębski

2 miesiące 1 tydzień 4 dni

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ?

W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez

Bartosz Obrębski

2 miesiące 2 tygodnie 2 dni

Rozwód z obcokrajowcem (cudzoziemcem)

W dzisiejszych czasach małżeństwa osób będących obywatelami równych państw nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro, zatem istnieje możliwość zawierania to

Bartosz Obrębski

2 miesiące 3 tygodnie 4 dni

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z

Bartosz Obrębski

3 miesiące

Rozwód z eksmisją

Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ?

W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują

1 2 3 następna