Blog

Bartosz Obrębski

6 dni 23 godziny 22 minuty

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ?

W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez

Bartosz Obrębski

1 tydzień 4 dni 19 godzin

Rozwód z obcokrajowcem (cudzoziemcem)

W dzisiejszych czasach małżeństwa osób będących obywatelami równych państw nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro, zatem istnieje możliwość zawierania to

Bartosz Obrębski

2 tygodnie 6 dni 23 godziny

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z

Bartosz Obrębski

4 tygodnie

Rozwód z eksmisją

Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ?

W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują

Bartosz Obrębski

1 miesiąc 1 tydzień 4 dni

Małżeńskie ustroje majątkowe.

Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych.

Kodeks rodzinny i

Bartosz Obrębski

1 miesiąc 1 tydzień 4 dni

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka.

Na władzę rodzicielską składają

Bartosz Obrębski

1 miesiąc 2 tygodnie 5 dni

Rozdzielnośc majątkowa (intercyza)

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje

Bartosz Obrębski

2 miesiące 3 tygodnie

Dowody w sprawie o rozwód

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej.

Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to tez

1 2 3 następna