Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawo Cywilne

Reprezentowanie Klientów przed Sądami

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re…

Doradztwo prawne

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk…

Wydziedziczenie

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia? Wydziedziczenie dokonane w testamencie wyłącza krąg osób, które zostały nim objęte, od zachowku.

Podział majątku wspólnego

Na czym polega podział majątku wspólnego? Orzeczenie przez sąd rozwodu, a więc ustanie związku małżeńskiego, rodzi szereg problemów, które powinny zostać uregulowane pod względem prawnym.

Podział majątku wspólnego małżonków

Czym jest wspólny majątek małżonków i jak dokonać jego podziału? Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Czym jest rozdzielność majątkowa?
Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?
Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb Klienta.

Przygotowujemy pisma procesowe (w tym pozwy, apelacja czy zażalenia) oraz przed procesowe (ugody, wezwania, wypowiedzenia).

W ramach tej dziedziny prawa przygotowujemy dla Klient umowy regulaminy statutu oraz prowadzimy negocjacje w celu zawarcia ugód.