Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawo karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia. Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o …

Sporządzenie pism procesowych

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia). Przygotowujemy rów…

Obrona w sparwach karnych

Obrony w sprawach karnych W swojej praktyce adwokackiej prowadzę postępowania karne dla Klientów podejrzanych lub oskarżonych o czyny karalne. Przygotowuję taktykę obrony oraz sporządzam…

Czym są groźby karalne?

Groźby karalne należą do kategorii tzw. gróźb bezprawnych. Stanowią one czyn zabroniony przez prawo karne, występujący w stosunkach międzyludzkich stosunkowo powszechnie.

Dozór elektroniczny

Czym jest dozór elektroniczny?
Dozór elektroniczny stacjonarny
System stacjonarnego dozoru elektronicznego jest instrumentem prawnym, pozwalającym na odbywanie przez osobę skazaną kary pozbawienia wolności w sposób zastępczy, w przyjaznym i znanym mu środowisku – we własnym miejscu zamieszkania, wśród bliskich sobie osób.

Środki zapobiegawcze

Czym są środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym? Środki zapobiegawcze są instrumentami prawnymi stosowanymi w ramach postępowania karnego, które służą uniemożliwieniu osobie podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego podejmowania działań zmierzających do utrudniania jego przebiegu.

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem.

Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych w tym zażaleń czy apelacji. Przygotowujemy wnosi o warunkowe umorzenie postępowania czy inne wnioski składane przed Sądem w postępowaniu karnym. Naszym celem jest zadbanie o dobro Klienta i uzyskanie najkorzystniejszego dla Klienta orzeczenia.