Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawa autorskie

Ochrona praw autorskich

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające

Dowiedz się więcej »

Czym są prawa autorskie?

Prawo autorskie to dziedzina prawa, która chroni prawa twórców do ich dzieł. Obejmuje ono zarówno prawa majątkowe, które pozwalają autorowi czerpać korzyści finansowe z utworów, jak i prawa osobiste, które chronią więź twórcy z jego dziełem, niezależnie od tego, kto jest właścicielem praw majątkowych. Prawo autorskie dotyczy szerokiego spektrum twórczości, w tym literatury, muzyki, sztuki, filmu, programów komputerowych i innych form wyrazu artystycznego. Jest to kluczowy element w ochronie interesów twórców, służący zapewnieniu, że prace są wykorzystywane zgodnie z zamierzeniami.

Ochrona praw autorskich Warszawa

W ramach ochrony praw autorskich nasza kancelaria zajmuje się szerokim zakresem spraw związanych z naruszeniami oraz ochroną praw twórców. Oferujemy kompleksowe usługi, które obejmują:

  • Doradztwo prawne – udzielamy porad dotyczących praw autorskich, pomagając twórcom w poszukiwaniu odpowiednich możliwości ochrony.
  • Przygotowywanie umów – sporządzamy i opiniujemy umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich oraz inne dokumenty prawne związane z eksploatacją utworów.
  • Reprezentacja w sporach – reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich, dążąc do uzyskania sprawiedliwych rekompensat za bezprawne wykorzystanie utworów.
  • Negocjacje i mediacje – prowadzimy negocjacje w imieniu klientów w celu polubownego rozwiązania sporów dotyczących praw autorskich.
  • Ochrona przed naruszeniami – działamy na rzecz zabezpieczenia interesów twórców poprzez dochodzenie zadośćuczynienia oraz usunięcie skutków naruszeń.

Prawo autorskie Kancelaria Warszawa

Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski w Warszawie specjalizuje się w prawie autorskim, oferując profesjonalne wsparcie prawne twórcom oraz przedsiębiorstwom korzystającym z utworów chronionych prawem autorskim. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, dostosowując nasze działania do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę prawną, od doradztwa i sporządzania umów, po reprezentację w sporach sądowych i mediacjach. Kładziemy duży nacisk na transparentność i rzetelność naszych działań, dbając o pełne zabezpieczenie interesów klientów.