Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawa autorskie

Dochodzenie należności autorskich

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystani…

Ochrona praw autorskich

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające

Jak przenieść prawa autorskie na drugą osobę?

Co zrobić aby skutecznie przenieść prawa autorskie na drugą osobę?
Kwestia poprawnego rozróżniania i rozumienia działania oraz funkcjonowania praw autorskich, jest niezwykle ważna z punktu widzenia majątkowego danej osoby i odpowiedniego ujęcia tworów w aspekcie prawnym.

Pomagamy w ochronie praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych naszym Klientom. Zabezpieczamy interesy twórców.